Imprezy i wydarzenia w roku 2017


22 kwietniaWODOWANIE JACHTÓW
 
27 - 28 kwietniaORGANIZACJA SPOTKANIA Z ZARZĄDEM GŁÓWNYM PTTK Z PREZYDENTEM M. PŁOCKA I KOMANDORAMI MIAST KRÓLEWSKICH W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU WISŁY 2017
URZĄD MIASTA PŁOCKA, ZARZĄD GŁÓWNY PTTK, ODDZIAŁ PTTK MORKA, OZŻ PŁOCK
 
6 majaOTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO
 
14 lipcaPRZYBYCIE DO PŁOCKA REJSU KRÓLOWA WISŁA ORAZ VISTULIADA
 
15 lipcaREGATY SAMORZĄDOWE - DUNINÓW ORAZ REGATY Z OKAZJI 40 LECIA OZŻ PŁOCK I ROKU WISŁY

KLUB ŻEGLARSKI PTTK MORKA, OZŻ PŁOCK
 
30 lipcaI REJS PŁOCK-GDAŃSK IM. HEJNAŁU PŁOCKIEGO KOORDYNOWANY Z IMPREZAMI WISLANYMI W MODLINIE I CZERWIŃSKU

KLUB ŻEGLARSKI PTTK MORKA
 
2 września47 REGATY O PUCHAR WRZOSU
 
23 wrześniaVIII MEMORIAŁ IM. ELIZY I GRZEGORZA RAKOWSKICH
 
7 październikaWYCIĄGANIE JACHTÓW
 
Jeśli nie zaznaczono inaczej, organizatorem imprez jest Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTKK "Morka"

Imprezy z cyklu Rok Rzeki Wisły

*Imprezy i wydarzenia planowane