Członkowie klubu, którzy chcą mieć możliwość sterowania >>