Historia klubu "Morka"

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze powstało dopiero w 1950r., poprzez połączenie dwu przedwojennych organizacji: PTT (Tatrzańskie) i PTK (Krajoznawcze). W tym ostatnim już przed wojną znaczące miejsce zajmowała turystyka kajakowa, i żeglarska. Mieczysław Pluciński skonstruował kilka modeli kajaków ożaglowanych: P7, P12, P15 i inne, rozsławionych m. in. przez wyprawy członka PTK, dr Czesława Korabiewicza (dookoła Europy, do Indii).

W Płocku istniał oddział PTK już w okresie międzywojennym. Przewodnictwo i turystyka piesza były prężne po II wojnie w oddziale miejskim przed powstaniem PTTK, ale turystyka wodna rozwinęła się w płockim PTTK dopiero po rozpoczęciu budowy Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych. Sprzyjała temu równoczesna budowa, z funduszy Totalizatora Sportowego, dwu stanic: wioślarskiej przy ul. Rybaki 1 i kajakowo-żeglarskiej przy ul. Rybaki 10. Ta ostatnia została ukończona w 1961r. i przekazana w "wieczyste użytkowanie" do PTTK. (ówczesne "wieczyste użytkowanie" przekształcone zostało po 1989r. na hipoteczną własność specjalnie powołanego Nadwiślańskiego Oddziału PTTK "MORKA"). Ta Stanica została "wbudowana" między dwie istniejące wówczas główki na Wiśle, na nasypie o powierzchni 3000 m^2. Dlatego pawilon ma konstrukcję słupowo - szkieletową, mało wrażliwą na osiadanie (taka konstrukcja sprawdziła się pozytywnie podczas zimowej powodzi zatorowej w Płocku w styczniu 1982r.). Pierwotnie miała "na stanie" drewniane kajaki turystyczne typu PTTK - model z czasów Ogólnopolskiego Spływu Wodami Polski do granicy pokoju na Odrze, zorganizowanego w roku 1955 przez ZG PTTK.

W 1963r. ówczesna Międzyzakładowa Rada Związków Zawodowych Budowniczych Kombinatu (PETROBUDOWA, MZRiP "w budowie" i kilka innych powstających przedsiębiorstw specjalistycznych) zafundowała dla swych członków pierwsze żaglówki i zorganizowała na Wiśle pierwsze regaty żaglówek turystycznych. Regaty te wygrała najsilniejsza wówczas "sekcja" PTTK pracowników MZRiP, której pierwszym komandorem był Eugeniusz Świerad, a członkami m. in. Tadeusz. Wojciechowski, Stanisław Horecki, czy Wojciech Lipski (jsm instruktor). Żaglówki te znalazły się na Stanicy PTTK, tworząc bazę sekcji żeglarskiej PTTK przy MZRiP. Ci przyjeżdżali do Płocka, często jako już wykwalifikowani żeglarze i instruktorzy (St. Horecki był kapitanem jachtowym). Na dorocznym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym na jesieni 1964r. komandorem wybrano St. Horeckiego, a sekcja przyjęła nazwę "Klub wodniaków "MORKA"" oddziału PTTK przy MZRiP, którego pierwszym prezesem był W. Lipski. MZRiP wydzierżawiło Stanicę od ZG PTTK dla "swego" aktywu. Opiekunką Stanicy przy ul. Rybaki 10, na etacie MZRiP, została Pani Helena Krzywkowska. Do początku lat 80-ych XX w. PTTK prowadziło intensywniej turystykę kajakową. Np. MORKA przez ponad 10 lat (1965-1976) była współorganizatorem kajakowych "Spływów Wodami Mazowsza", każdego roku inną rzeką. Świetnym ich organizatorem był Marian Kossakowski. Od 20 lat nie ma go pośród nas. Cześć Jego pamięci.Od początku istnienia, społeczny aktyw Klubu prowadził w sezonie jesienno-zimowym szkolenie żeglarskie oraz remonty sprzętu, by latem organizować na tym sprzęcie turystykę śródlądową.

W zasadzie były to dwojakie imprezy: wywóz sprzętu na Mazury, wówczas ostatni turnus spływał Pisą, Narwią i Wisłą do Płocka, albo spły-wy Wisłą, czasem kanałem Bydgoskim oraz Noteckim na jez. Gopło i Janikowskie, czasem na Zalew Wiślany (Frombork, Krynica Morska), później przywóz żaglówek samochodami do Płocka. W pewnym okresie ten spływ "śladami Kopernika" stał się nawet "centralnym rejsem ZHP". Przy okazji uczestniczy rejsów brali udział w różnych regatach turystycznych na Mazurach, czy innych akwenach.

W 1967r. odbył się turniej miast Płock - Włocławek, z udziałem wodniaków z KW "MORKA". Żeglarze i kajakarze wygrali swe konkurencje, a cały turniej wygrał Płock.

Rozpoczęto też organizowanie na nowym Zalewie dorocznych regat jachtów turystycznych, a także jachtów klasowych, zwłaszcza młodzieżowych. Najstarszą taką są jesienne regaty jachtów turystycznych "O puchar Wrzosu", najpierw nagrody przechodniej Prezydenta m. Płocka, później fundowany każdego roku. Pierwsze, w 1971r. zostały zorganizowane przy współpracy KW "MORKA" i 135 WDH z inicjatywy Sławomira Cieszkowskiego, Edwarda Lewandowskiego i Bogumiła Trębali. Regaty te odbyły się już po raz XXXV.

W kolejnych latach - też wspólnie przez harcerzy i PTTK zorganizowane zostały długodystansowe regaty z Płocka do Włocławka. Kilkakrotnie były to nawet regaty samotników, na trasie Płock - Włocławek - Płock, zatem długości ponad 100km.

Spiętrzenie Wisły i wynikająca z tego zmiana wymagań odnośnie sprzętu żeglarskiego, spowodowały też rozwój szkutnictwa w klubach Płocka, w tym i w Morce. Dodatkowym impulsem było rozpowszechnianie się konstrukcji z tworzyw sztucznych. W Płocku rozpoczęto budowę serii żaglówek kabinowych, dostosowanych do pływania na falach Zalewu Włocławskiego. Bardzo dobrze dopasowane do tego Zalewu, okazały się jachty konstrukcji Grzegorza Rakowskiego i "maszoperii": Andrzej Kozarski, Waldemar Kamiński, Wojciech Lipski, Krzysztof Łukasiak i Józef Sopoćko. Dziś większość jachtów kabinowych powstała, nie tylko w MORCE, takim systemem.

W 1998r. mistrzami Polski w klasie 650 zostali: Piotr Sokołowski i Andrzej Łukasiak na łodzi tej maszoperii z MORKI. Wiele innych załóg reprezentowało PTTK MORKĘ podczas imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, albo spotkań, czy rejsów ogólnopolskich. Młodzież z klubowej "szkółki" startowała też poza Płockiem, np. w regatach okręgowych klasy Kadet na Zalewie Zegrzyńskim, czy Koronowskim.

Przyczynek do historii stanicy wodnej PTTK "Morka"

(uzupełnione przez A. Jodełkę materiały Bogumiła Trębali)

Data Komandorzy Klubów /
Prezesi Oddziału
Uwagi
1959 Początek budowy Stanicy Wodnej PTTK prawy brzeg Wisły 633km ul. Rybaki 10
1961 Zakończenie budowy Stanicy wodnej

Pierwsze regaty zorganizowane przez PTTK pod patronatem Komitetu Porozumiewawczego Związków zawodowych Petrobudowy
1963 ŚWIERAD Eugeniusz Powołanie w PTTK sekcji żeglarskiej
1964 Kpt. HORECKI Stanisław
LIPSKI Wojciech
Z sekcji żeglarskiej i kajakowej powstaje Klub Wodniaków "MORKA", powstaje Oddział Zakładowy PTTK przy MZRiP
1965 WOJCIECHOWSKI Tadeusz Pierwszy spływ kajakowy "Wodami Mazowsza"
1966 TROCH Rajmund Powstaje sekcja motorowodna (i narciarstwa motorowodnego);
Motorowodne Mistrzostwa Polski z udziałem Waldemara Marszałka;
Turniej miast Włocławek - Płock;
Dwuetapowy żeglarski rejs klubowy "Śladami Kopernika" Płock - Toruń - Bydgoszcz - Kruszwica - Gdańsk - Elbląg - Krynica Morska - Tolkmicko - Malbork - Płock
1968 FRITZ Roman Ostatni spływ kajakowy Wisłą z Płocka do Włocławka
1969 TRĘBALA Bogumił Spiętrzenie wody w Zalewie Włocławskim
1970 TRĘBALA Bogumił
SABAT Piotr
Pierwsze Regaty Jachtów Turystycznych "O Puchar Wrzosu" w Płocku
1971 SABAT Piotr Kolejny kurs Sterników Motorowodnych
1972-75 TRĘBALA Bogumił 1972 - szkółka żeglarska w Soczewce
1973 - budowa główki (falochronu Stanicy)
1975 - ostatni spływ kajakowy "Wodami Mazowsza"
1976-77 RAKOWSKI Grzegorz 1976 - Mistrzostwa Polski w klasie TORNADO w Murzynowie
1978-82 TRĘBALA Bogumił 1982 - powódź zatorowa w Płocku od 10.01 do 20.03.1982 uszkodzenie budynku i instalacji
1982-83 LIPSKI Wojciech Zginął tragicznie na Zalewie Włocławskim 15.07.1983
1983-87 TRĘBALA Bogumił Kolejne edycje "Regat o Puchar Wrzosu"
1988-90 SZCZĘSNY Janusz Kolejne edycje regat
1990 DOMINIK Zbigniew
DOBROWOLSKI Jan
Rozdział z MZRiP, powstanie armatorskiego NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU PTTK "MORKA"
1990-2004 WIECZOREK Wiesław 1992 - pierwsza edycja Rejsów Rodzinnych
1997 - pierwsza edycja regat "O Puchar Wójta Gminy Duninów" które przekształciły się w "regaty samorządowe" w 2002r.
2001 - Odznaczenie Oddziału "ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ PTTK"
2002 - Pożar wiaty, straty w sprzęcie, odbudowa
2003 - Zmiana nazwy na ODDZIAŁ ŻEGLARSKO - MOTOROWODNY PTTK "MORKA"
2004.05.11 - Ufundowanie "MORCE" sztandaru
2005-09 JODEŁKA Andrzej 2008 - obchody "Swiatowego Dnia Turystyki", organizacja "Regat o Puchar Prezesa Zarządu Głownego PTTK" z jego udziałem
2005-09 - Wygrana batalia o przedłużenie na kolejnych 55 lat dzierżawy wieczystej gruntów na których istnieje nasza Stanica
2009 PLEWAKO Marian

Uwaga: Gdyby w powyższej historii istniała rozbieżność w chronologii bądź faktografii prosimy o kontakt z A. Jodełką celem wniesienia poprawki (udokumentowanej).