Galeria - PTTK "MORKA" Płock

ORKĄ PO ODRZE I BAŁTYKU - OD GLIWIC DO ŁEBY

ODRA – druga największa rzeka Polska, ma 854 km z czego 742 w Polsce. Swój bieg kończy w Roztoce Odrzańskiej na wysokości Polic a ta jest częścią składową Zalewu Szczecińskiego.

KANAŁ GLIWICKI (KŁODNICKI) ma 40,6 km długości i ok. 3,5 m głębokości. Różnica poziomów 43,6 m redukuje 6 śluz wodnych. Szerokość kanału w wykopie 38,0 m i 41,0 m w nasypie. Wpada do ODRY na 98 km jej długości w Kędzieżynie - Kożlu. Kanał zasila rz. KŁODNICA. W 2018 przez kanał przeszło 421 barek z węgłem dla EC Wrocław. W 2019 ruch barek ustał.

40 Międzynarodowy Rejs Przyjaźni PTTK „ODRA 2019” zorganizowany przez Prezesa Centrum Turystyki Wodnej PTTK kol. Wojciecha SKÓRĘ pod honorowym patronatem Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz Prezydenta Miasta Opola rozpoczął się :21 czerwca - wodowaniem jachtów w Marinie Gliwice, tu również odbyło się zwiedzanie słynnej „Radiostacji Gliwice’ (z drewna modrzewiowego) oraz przepięknej palmiarni, utrzymywanej na światowym poziomie i równie urokliwego miasta.