Galeria - PTTK "MORKA" Płock

Serdecznie witam przybyłych na uroczystość otwarcia Regat związanym z Ogólnopolskim Dniem Turysty w 100 rocznicę powstania ruchu turystycznego w Polsce przedstawicieli ZG PTTK z jego Prezesem kol. Lechem Drożdżyńskim. Witam Prezesa Okręgowego Związku Żeglarskiego p. Stanisława Siedleckiego, a jednocześnie Sędziego Głównego dzisiejszych Regat. Witam przybyłych Prezesów z zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK i sąsiednich Klubów żeglarskich, a także członków Gł. Komisji Turystyki Żeglarskiej. Witam Drużyny Ratownicze WOPR pod komendą Prezesa Leszka Kusia i Zakładowej Straży Pożarnej przy PKN ORLEN S.A. Witam Policję z posterunku wodnego w Płocku, Witam serdecznie przybyłe na Regaty załogi i sterników. Witam Was koledzy i koleżanki z Klubu Żeglarskiego i Motorowodnego Morka. Witam pozostałych uczestników dzisiejszej uroczystości. W tym roku - jubileuszowym dla PTTK, przyszło nam zmagać się z przeciwnościami losu i zmuszeni zostaliśmy do wytoczenia pozwu sądowemu przeciwko UM Płocka w obronie praw do gruntu, na którym zbudowana została nasza stanica służąca kolejnym pokoleniem żeglarzy od 40 lat. Pierwszy etap zmagań mamy za sobą, w poniedziałek 2 czerwca Sąd ogłosił wyrok przyznający nam prawo do dalszej dzierżawy na kolejne 59 lat. Zapewne nastąpią dalsze czynności procesowe, ale mamy wszyscy nadzieje na pozytywny końcowy rezultat naszych starań. W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy aktywnie wspomagali nas podczas przewodu Sądowego i nie szczędzili swojego czasu dla uzyskania tego sukcesu. Kluby wodniaków Morka w przyszłym roku będą obchodzić 45 lecie swojego istnienia. W tym czasie wychowaliśmy wielu żeglarzy , możemy się szczycić faktem, że są w naszych szeregach konstruktorzy łodzi, szkutnicy i żeglarze o zacięciu sportowym przysparzający nam zaszczytów. Dobrze byłoby , aby w ten jubileuszowy rok MORKA weszła bez stresu związanego z groźbą utraty Stanicy, czego Wam i sobie serdecznie życzę.