Statut i Regulaminy


Statut PTTK [PDF]


Statut Oddziału [PDF]


Regulamin Klubów Stanicy i Portu [PDF]

Regulamin Portu PTTK "Morka" [PDF]


Regulamin Klubu Żeglarskiego [PDF]

Regulamin Klubu Motorowodnego [PDF]


Regulamin Przystąpienia do Klubów [PDF]