Zarząd klubu "Morka"

Oddział posiada następujące władze:
1. Zarząd Oddziału
2. Komisję rewizyjną
3. Sąd Koleżeński

Struktura organizacyjna Władz Oddziału

Zarząd Oddziału
Prezes Lucjan SZYPRYT

Zastępca Marcin KITLIŃSKI

Skarbnik Jadwiga WRONA


Sekretarz Krzysztof SEBASTIANOWICZ

Członek Zarządu   Marek GANCARZ


Klub Żeglarski Klub Motorowodny
Komandor Jan KOCHANOWSKI
Skarbnik Zbigniew WOROWSKI
Sekretarz Krzysztof SEBASTIANOWICZ
Komandor Jacek PŁÓCIENNIK
Skarbnik Aleksander ŻÓŁTOWSKI
Sekretarz Janina PANEK
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Piotr ŻÓŁTOWSKI
Członek Grzegorz SEREJKO
Członek Henryk OPALIŃSKI
Sąd Koleżeński
Przewodniczący Tomasz DUDA
Sekretarz Mariusz MALANOWICZ
Członek Dariusz SZABAT