Zarząd klubu "Morka"

Oddział posiada następujące władze:
1. Zarząd Oddziału
2. Komisję rewizyjną
3. Sąd Koleżeński

Struktura organizacyjna Władz Oddziału

Zarząd Oddziału
Prezes Sylwester CICHECKI

Zastępca Leszek BARTOSIK

Sekretarz Ewa CICHECKA

Skarbnik Jadwiga WRONA


Członek Zarządu   Jan KOCHANOWSKI
Członek Zarządu   Marek GANCARZ
Członek Zarządu   Michał ZMYSŁOWSKI


Klub Żeglarski Klub Motorowodny
Komandor Jan KOCHANOWSKI
Skarbnik Zbigniew WOROWSKI
Sekretarz Krzysztof SEBASTIANOWICZ
Komandor Marek GANCARZ
Skarbnik Aleksander ŻÓŁTOWSKI
Sekretarz Grzegorz SEREJKO
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Piotr ŻÓŁTOWSKI
Członek Grzegorz SEREJKO
Członek Andrzej KARLS
Sąd Koleżeński
Przewodniczący Ryszard SOKOŁOWSKI
Członek Aleksander ŻÓŁTOWSKI