Zarząd klubu "Morka"

Oddział posiada następujące władze:
1. Zarząd Oddziału
2. Komisję rewizyjną
3. Sąd Koleżeński

Struktura organizacyjna Władz Oddziału

Zarząd Oddziału
Prezes Sylwester CICHECKI

Zastępca Wiesław GAZDA

Sekretarz Ewa CICHECKA

Skarbnik Tadeusz ZAWADKA


Członek Zarządu   Marek GANCARZ
Członek Zarządu   Andrzej JODEŁKA
Członek Zarządu   Jan KOCHANOWSKI
Członek Zarządu   Piotr TRZYBUCHOWSKI
Członek Zarządu   Michał ZMYSŁOWSKI


Klub Żeglarski Klub Motorowodny
Komandor Jan KOCHANOWSKI
Skarbnik Zbigniew WOROWSKI
Sekretarz Tomasz BORKOWICZ
Komandor Marek GANCARZ
Skarbnik Grzegorz SABAT
Sekretarz Grzegorz SEREJKO
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Andrzej KARLS
Członek Marzena SZKOPEK
Członek Leszek BARTOSIK
Członek Grzegorz SEREJKO
Sąd Koleżeński
Przewodniczący Ryszard SOKOŁOWSKI
Członek Aleksander ŻÓŁTOWSKI
Członek Grzegorz SEREJKO