Zasłużeni dla klubu "Morka"


Piotr Sabat

urodził się 29 września 1929 r.
w Siennicy Różanej w województwie lubelskim

Od 1966 r. był członkiem PTTK i członkiem Klubu Wodniaków "Morka" w budowę którego wniósł wiele serca i zaangażowania. W tym samym roku zdobył patent sternika motorowodnego, a w kwietniu 1971 r. patent starszego sternika motorowodnego. Pełnił również funkcję Komandora Klubu Wodniaków "Morka".


Piotr od młodzieńczych lat interesował się mechaniką, w szczególności budową i działaniem silników spalinowych. Posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną wykorzystywał przy naprawach silników stosowanych do napędu łodzi motorowych. zawsze był gotów nieść pomoc kolegom należącym do Klubu "MORKA", którzy borykali się z prawidłowym funkcjonowaniem silników. W pierwszych latach działalności Klubu do napędu łodzi motorowych były silniki typu: "Wietieroki", "Moskwy", "Saluty", "Wichry", "Priboje", które charakteryzowały się bardzo dużą awaryjnością.

Jego pasją było spędzanie wolnego czasu nad wodą. W związku z tym podjął się samodzielnej budowy łodzi. Pierwsza powstała w 1970r. w wynajętej wózkowni w bloku mieszkalnym w Płocku. Była to jednostka turystyczna, czteroosobowa typu "ALGA" z silnikiem przyczepnym. W roku 1975 nabył uszkodzony, wojskowy ponton desantowy. Na jego bazie, z pomocą synów i kolegów klubowych, wybudował pływający do dzisiaj jacht motorowy "KORMORAN". Jednostka ta była wielokrotnie rozbudowywana i ulepszana (przedłużenie części rufowej - 1977 r., dziobowej - 1985 r.).

Piotr chętnie uczestniczył w wielu wydarzeniach klubowych, turystycznych i rekreacyjnych. Pływając swoim "KORMORANEM" brał czynny udział w organizowanych zlotach motorowodnych i żeglarskich, zabezpieczał od strony technicznej i sędziowskiej regaty organizowane na wodach Wisły od Wyszogrodu po Włocławek.

Kormoran, Festiwal z Vervą - Wisła, 2 czerwca 2007

Do dzisiaj "KORMORAN" pomimo swojego słusznego wieku (40 lat) dzielnie pokonuje kolejne kilometry Wisły.

Piotr był niezwykle koleżeńskim, wyrozumiałym i życzliwym człowiekiem. Zawsze pogodny, nie przeszedł obojętnie obok potrzebujących jego fachowej pomocy. Jednocześnie Jego skromność powodowała, że był powszechnie szanowany i lubiany.

Za swoją bezinteresowną, ofiarną pracę i oddanie krzewieniu turystyki wodnej Piotr otrzymał wiele odznaczeń:
1970 - Zasłużony Pracownik Petrochemii,
1971 - Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju,
1980 - Srebrny Krzyż Zasługi,
1991 - Odznaka "25 lat w PTTK",
1994 - Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza Turystyki,
1999 - Złoty Krzyż Zasługi,
1999 - Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Turystyki oraz Odznaka "Za zasługi dla turystyki",
2004 - Odznaka Honorowa "Za zasługi dla turystyki"


W latach 1964 - 1981 pracował w MZRiP w Płocku (później Petrochemii Płock S.A., aktualnie PKN ORLEN S.A.). Wcześniej był zatrudniony w Zakładach Azotowych Puławy i w Zakładach Chemicznych "Rokita" Brzeg Dolny. Przed przejściem na emeryturę krótko prowadził działalność na własny rachunek.

Piotr Sabat był związany z "MORKĄ" na dobre i złe - służył jej do ostatnich swoich dni. Zmarł nagle 22 listopada 2005 r., został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Płocku.

Piotr na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci.