Zasłużeni dla klubu "Morka"


Trębala Bogumił

ur. 4.04.1930r. w Radomiu

w PTTK od 1962r.

Listopad 1945r. - czerwiec 1946r. - Kurs teoretyczny na stopień żeglarza w szkolnym kole Ligi Morskiej
1946r. - Kurs żeglarski w Centralnym Ośrodku Morskim w Ustce
1947r. - "Kurs pracy morskiej" w Łebie i Gdyni
1948r. - Kurs Żeglarski na Gople w Kruszwicy - uzyskanie stopnia żeglarz
1950-1953r. - AZS Kraków uzyskanie stopnia "Sternik II klasy" oraz patentu Instruktora żeglarstwa, patentu sternika bojerowego
Pierwsze starty w regatach, jako reprezentant Politechniki Krakowskiej w klasie "Omega"
1956-1964r. - Komandor Klubu Żeglarskiego Ligi Przyjaciół Żołnierza w Oświęcimiu
1958r. - Uzyskanie stopnia Jachtowego Sternika Morskiego
1960r. - Praktyka weryfikacyjna "Instruktora żeglarstwa" w Trzebieży
1963-1964r. - II oficer na s/y Generał Zaruski
Od 1964r. w PTTK "MORKA" w Płocku
1975r. - Sędzia regatowy II klasy
1980r. - Instruktor "Bractwa Żelaznej Szekli"
1976-1988r. - członek a od 1982r. Przewodniczący Głównej Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w Warszawie
1985-1987r. - członek Komisji Rewizyjnej ZG PZŻ
Od 1988r. - Żeglarski Sędzia Regatowy I klasy
2005r. - Komandor V etapu Centralnego Rejsu Żeglarskiego PTTK "Dookoła Polski na powitanie Unii Europejskiej"

Odznaczenia:
1964 - Medal brązowy "Za zasługi dla Ligi Przyjaciół Żołnierza"
1973 - Odznaka "Zasłużonego działacza żeglarstwa polskiego"
1975 - Złota odznaka PTTK
1979 - Srebrny Krzyż Zasługi
1984 - Złoty Krzyż Zasługi
1983 - Odznaka "Za zasługi dla województwa płockiego"
1984 - Medal 40 lecia Polski Ludowej
1988 - Medal RODŁA
1988 - Złota odznaka "Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej"
1988 - Srebrna odznaka "Zasłużony działacz kultury fizycznej"
1989 - Złota odznaka "Zasłużony działacz turystyki"
2001 - Odznaka XXV lat w PTTK


Przy tak bogatym dorobku żeglarskim, kajakowym, bojerowym, instruktorskim można by pomyśleć ze Kol. Trębala zajmował się tylko tymi problemami. A życie sprawiało ze na niwie życia zawodowego może poszczycić się równie spektakularnymi osiągnięciami. Wykształcenie średnie to technik budowy dróg i lotnisk i zamiast do pracy za bardzo dobre wyniki w nauce skierowany zostaje na studia, które kończy w 1954r w Krakowskiej AGH uzyskując tytuł inżyniera specjalności "Regulacja rzek i budowla dróg wodnych". Skierowany na Politechnikę Gliwicką do Katedry Wodociągów i Kanalizacji na stanowisko asystenta.

W 1955 "podkupiony" do Zakładów Chemicznych Oświęcim projektuje i buduje obiekty przemysłowe i sportowe np. baseny, lodowiska. 1964 jako starszy projektant przeniesiony do MZRiP na Kierownika działu wodnego. W międzyczasie 1971-1972 przebywa w Japonii, jako "superwizor" przy projektowaniu instalacji Kraking Katalityczny dla MZRiP. Do 1995 projektuje, buduje i prowadzi nadzór nad eksploatacją urządzeń oraz cała gospodarką wodno-ściekową Petrochemii zajmując kierownicze stanowiska w tej dziedzinie.

Przez 10 kieruje Przedsiębiorstwem Wdrożeniowym Inwestycji Ekologicznych "TESPOL" modernizując, projektując i wdrażając instalacje i urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Po przejściu na emeryturę zajmuje się publicystyką oraz ekspertyzami zakresie swojej specjalności. Przez całe Zycie jego pasji żeglarsko-turystycznej sekundowała Żona udzielając się aktywnie w propagowaniu i uprawianiu turystyki pieszej. Ich dzieci przejmując te zainteresowania kontynuują tradycje poznawania piękna naszego kraju per pedes, kajakami, żeglując czy nawet szybując.

Czyż nie jest to piękna karta historii Naszego Kolegi, działacza klubowego jednego z pośród nas. Ale czy my potrafimy być tak aktywni? Czy potrafimy stawiać czoła wyzwaniom?