Zasłużeni dla klubu "Morka"


Wiesław Wieczorek

ur. 19.07.1936r.

Żeglarską przygodę rozpoczął w Lidze Morskiej gdzie zdobył pierwszy stopień żeglarskiego wtajemniczenia w 1952r. w TOLKMICKU.


W latach 1952-1955 jest Społecznym Instruktorem Żeglarstwa w Lidze Morskiej, Lidze Przyjaciół Żołnierza późniejszej Lidze Obrony Kraju. W 1955 uzyskał Stopień Sternika Jachtowego.
Od 1990 jest Instruktorem Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego.
Od 1978 jest Sternikiem Motorowodnym.
Od 1987r. jest Przodownikiem Turystyki Żeglarskiej PTTK.
Do PTTK wstąpił 2.01.1976r.
Na emeryturę przeszedł w 1981 roku.

Posiada:
Odznaczenia państwowe
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2005 za działalność społeczna w PTTK;
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1979
Złoty Krzyż Zasługi 1974
Odznaczenia PTTK-owskie
Złota Odznaka PTTK 1996
Duża Złota - Żeglarska Odznaka TurystycznaOdznaczenia Polskiego Związku Żeglarskiego
Medal za szczególne zasługi dla żeglarstwa polskiego - 2005
Zasłużony Działacz PZŻ 1986

Odznaczenia resortowe
Złota i brązowa Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej 1994, 1988;
Złota Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki 1994
Zasłużony Działacz Turystyki 1999
Odznaka Honorowa Zasłużony dla Turystyki 2004
Srebrny medal Za zasługi dla Pożarnictwa 1979
Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP 1996

Działalność w PTTK i PZŻ
Prezes Płockiego Okręgowego Zwišzku Żeglarskiego w Płocku 1985 - 1997
Prezes PTTK "MORKA" 1992 - 2004
Członek Komisji Turystyki żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK 1994 - 1997
Członek Głównej Komisji Żeglugi Śródlądowej Polskiego Związku Żeglarskiego 1993-2001

W "MORCE" od 2.01. 1976 najpierw jako Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Nadwiślańskiego PTTK, a od 1992 Prezes Oddziału Nadwiślańskiego PTTK "MORKA" w Płocku, a następnie Oddziału Żeglarsko-Motorowodnego PTTK "MORKA".

Posiada jacht TANGO 780 Family "PASJA MOJA" w Rodzinie On jest SZEFEM, lubi żeglować z Córką lub Wnukiem.
Odbyte rejsy morskie na trasach TRZEBIEŻ - GDYNIA;
GDYNIA pod KARLSKRONĘ bez wejścia do portu w ramach Regat HEVELIUSZA 2 razy
Gdynia Zatoka Gdańska - 2 razy
Aktualnie aktywnie uczestniczy w pracach Komisji na rzecz przetrwania "MORKI"