Wykaz opłat w Oddziale Żeglarsko - Motorowodnym PTTK "MORKA"


Wykaz opłat na rok 2023

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Lp. Tytuł płatności Opłata dla członków Opłata dla niezrzeszonych Uwagi
1 Składka PTTK 75zł
Normalna
51zł
Ulgowa
do 31 marca 2023r. *
2 Składka Klubowa - wpisowe Wg. uchwały Klubu, Zarządu Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie
3 Składka Armatorska**
roczna
Zależna od długości łodzi:
400zł - do 5,5 m
450zł - 5,51 do 6,5m
500zł - 6,51 do 7,5m
550zł - 7,51 do 8,5m
600zł - 8,51 do 9,5m
650zł - 9,51 do 10,5m
700zł - 10,51 do 11,5m
powyżej 11,5m opłata ustalana indywidualnie

za drugą i kolejną łódź wg ustalenia z Zarządem Oddziału
4 Opłata komunalna **
roczna
300zł (woda, opał, ścieki, energia)
5 Depozyt remontowy **
rocznie
100zł zwrot części lub całej kwoty po odpracowaniu ***
6 Szafki ** 10 zł pierwsza szafka
20 zł druga szafka
30 zł trzecia i kolejna szafka
Jako jedna szafka liczymy jedne drzwiczki
7 Hangar członek Oddziału 50% od kwoty bazowej 300zł/m-c w tym opłata za prąd
8 Samochód na terenie Oddziału bezpłatnie 30zł/doba
10zł/h
Za każdą rozpoczętą dobę/godzinę
9 Kamper lub przyczepa turystyczna 25zł/doba 50zł/doba w cenie prąd i sanitariaty
za każdą rozpoczętą dobę
10 Obsługa wodowania jachtu ze slipu bezpłatnie 30zł + 30zł wyciągarka
11 Cumowanie jachtu - 20zł/doba w cenie sanitariaty
za każdą rozpoczętą dobę
12A Postój jachtu komercyjny za cumowanie lub postój na placu (po podpisaniu umowy)
za każdy rozpoczęty miesiąc
- 400zł/m-c Jacht o długości do 6,0mi i największej szerokości do 2,5m
W tym postój 1 samochodu i sanitariaty
- 500zł/m-c Jacht długości powyżej 6,0m lub największej szerokości powyżej 2,5m
W tym postój 1 samochodu i sanitariaty
12B Postój jachtu komercyjny za cumowanie lub postój na placu (bez podpisanej umowy)
za każdy rozpoczęty miesiąc
- wg ustalenia z Zarządem Oddziału Jacht o długości do 6,0mi i największej szerokości do 2,5m
W tym postój 1 samochodu i sanitariaty
- wg ustalenia z Zarządem Oddziału Jacht długości powyżej 6,0m lub największej szerokości powyżej 2,5m
W tym postój 1 samochodu i sanitariaty
13 Wykorzystanie kabiny prysznicowej bezpłatnie wg opisu automatu
14 Przyczepa podłodziowa bezpłatnie - dotyczy jednej przyczepy 20 zł/doba za każdą rozpoczętą dobę
15 Pole namiotowe 30zł/doba + 5zł od osoby w cenie sanitariaty
za każdą rozpoczętą dobę
16 Postój jachtu na placu w sezonie nawigacyjnym Bezpłatnie w ramach opłaty armatorskiej 40zł/doba za każdą rozpoczętą dobę
17 Nocleg w pokoju 10zł/doba 20zł/doba za pościel + 20 zł/doba
Za każdą rozpoczętą dobę
18 Inne świadczenia po uzyskaniu zgody Zarządu Oddziału


Uwaga:

* Informujemy członków PTTK kontynuujących przynależność do PTTK, że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2023 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK), a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2022 wygasa 31 marca 2023 roku.

** Opłatę komunalną, armatorską, za szafki oraz depozyt opłacamy do czasu wodowania tj. do 30 kwietnia 2023r.

Opłatę komunalną, armatorską, za szafki oraz składkę PTTK wpłacamy na konto Oddziału
ING Bank Śląski - 88 1050 1966 1000 0022 9632 2528

Depozyt remontowy i składki klubowe wpłacamy do Skarbników Klubów.


1) Zwolnieni z opłaty komunalnej oraz składania depozytu są współmałżonkowie nie będący samodzielnymi armatorami oraz dzieci członków (do ukończenia 16 roku życia lub młodzież szkolna i studenci - do ukończenia 26 roku życia).

Nieuregulowanie opłat do dnia 1 maja zostanie uznane za rezygnację z członkostwa w Oddziale zgodnie ze Statutem.

*** Każda praca wykonywana przez Członków Klubów musi być uzgodniona z Zarządem Oddziału lub z Zarządem Klubu Żeglarskiego bądź Motorowodnego.

Ww. cennik obowiązuje na mocy uchwały Zarządu Oddziału z dnia 27.XII.2022r. oraz 4.V.2023r. (pkt. 10, 12A, 12B)
Wykaz jest ważny od 01.01.2023r.

Szczegółowa interpretacja cennika należy do Zarządu Oddziału.
Archiwum cenników

Wykaz opłat na rok 2022

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2021

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2020

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2019

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2018

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2017

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2016

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2014 / 2015

Cennik do pobrania:   format [PDF]