Wykaz opłat w Oddziale Żeglarsko - Motorowodnym PTTK "MORKA"


Wykaz opłat na rok 2024

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Lp. Tytuł płatności Opłata dla członków Opłata dla niezrzeszonych Uwagi
1 Składka PTTK 84zł
Normalna
57zł
Ulgowa
39zł
Ulga młodzież.
do 31 marca 2024r. *
2 Składka Klubowa - wpisowe Wg. uchwały Klubu, Zarządu Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie
3 Składka Armatorska**
roczna
Zależna od długości łodzi:
400zł - do 5,5 m
450zł - 5,51 do 6,5m
500zł - 6,51 do 7,5m
550zł - 7,51 do 8,5m
600zł - 8,51 do 9,5m
650zł - 9,51 do 10,5m
700zł - 10,51 do 11,5m
powyżej 11,5m opłata ustalana indywidualnie

za drugą i kolejną łódź wg ustalenia z Zarządem Oddziału
4 Opłata komunalna **
roczna
300zł (woda, opał, ścieki, energia)
5 Depozyt remontowy **
rocznie
200zł zwrot części lub całej kwoty po odpracowaniu ***
6 Szafki ** 10 zł pierwsza szafka
20 zł druga szafka
30 zł trzecia i kolejna szafka
Jako jedna szafka liczymy jedne drzwiczki
7 Hangar członek Oddziału 50% od kwoty bazowej 300zł/m-c w tym opłata za prąd
8 Samochód na terenie Oddziału bezpłatnie 30zł/doba
10zł/h
Za każdą rozpoczętą dobę/godzinę
9 Kamper lub przyczepa turystyczna 25zł/doba 50zł/doba w cenie prąd i sanitariaty
za każdą rozpoczętą dobę
10 Obsługa wodowania jachtu ze slipu bezpłatnie 30zł + 50zł wyciągarka
11 Cumowanie jachtu - 20zł/doba w cenie sanitariaty
za każdą rozpoczętą dobę
12A Postój jachtu komercyjny za cumowanie lub postój na placu (po podpisaniu umowy)
za każdy rozpoczęty miesiąc
- 400zł/m-c Jacht o długości do 6,0mi i największej szerokości do 2,5m
W tym postój 1 samochodu i sanitariaty
- 500zł/m-c Jacht długości powyżej 6,0m lub największej szerokości powyżej 2,5m
W tym postój 1 samochodu i sanitariaty
12B Postój jachtu komercyjny za cumowanie lub postój na placu (bez podpisanej umowy)
za każdy rozpoczęty miesiąc
- 500zł/m-c Jacht o długości do 6,0mi i największej szerokości do 2,5m
W tym postój 1 samochodu i sanitariaty
- 600zł/m-c Jacht długości powyżej 6,0m lub największej szerokości powyżej 2,5m
W tym postój 1 samochodu i sanitariaty
13 Wykorzystanie kabiny prysznicowej bezpłatnie wg opisu automatu
14 Przyczepa podłodziowa bezpłatnie - dotyczy jednej przyczepy 20 zł/doba za każdą rozpoczętą dobę
15 Pole namiotowe 30zł/doba + 5zł od osoby w cenie sanitariaty
za każdą rozpoczętą dobę
16 Postój jachtu na placu w sezonie nawigacyjnym Bezpłatnie w ramach opłaty armatorskiej 40zł/doba za każdą rozpoczętą dobę
17 Nocleg w pokoju 10zł/doba 20zł/doba za pościel + 20 zł/doba
Za każdą rozpoczętą dobę
18 Inne świadczenia po uzyskaniu zgody Zarządu Oddziału


Uwaga:

* Informujemy członków PTTK kontynuujących przynależność do PTTK, że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2024 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK), a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2023 wygasa 31 marca 2024 roku.

** Opłatę komunalną, armatorską, za szafki oraz depozyt opłacamy do czasu wodowania tj. do 30 kwietnia 2024r.


Opłatę komunalną, armatorską, za szafki, składkę PTTK wpłacamy na konto Oddziału:

ING Bank Śląski
88 1050 1966 1000 0022 9632 2528Depozyt remontowy i składki klubowe wpłacamy do Skarbników Klubów.1) Zwolnieni z opłaty komunalnej oraz składania depozytu są współmałżonkowie nie będący samodzielnymi armatorami oraz dzieci członków (do ukończenia 16 roku życia lub młodzież szkolna i studenci - do ukończenia 26 roku życia).

Nieuregulowanie opłat do dnia 1 maja zostanie uznane za rezygnację z członkostwa w Oddziale zgodnie ze Statutem.

*** Każda praca wykonywana przez Członków Klubów musi być uzgodniona z Zarządem Oddziału lub z Zarządem Klubu Żeglarskiego bądź Motorowodnego.

Ww. cennik obowiązuje na mocy uchwały Zarządu Oddziału z dnia 28.XII.2023r.
Wykaz jest ważny od 01.01.2024r.

Szczegółowa interpretacja cennika należy do Zarządu Oddziału.
Archiwum cenników

Wykaz opłat na rok 2023

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2022

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2021

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2020

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2019

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2018

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2017

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2016

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2014 / 2015

Cennik do pobrania:   format [PDF]