Wykaz opłat w Oddziale Żeglarsko - Motorowodnym PTTK "MORKA"


Wykaz opłat na rok 2019

Cennik do pobrania:   format [PDF]



Lp. Tytuł płatności Stawka Uwagi
1 Składka PTTK 55zł
Normalna
30zł
Ulgowa
do 30 listopada
2 Wpisowe do Klubu Wg. uchwały Klubu
3 Opłata armatorska * 350zł/rok
łodzie do 5,5m długości
za każdy dodatkowy 1m - 50zł
do czasu wodowania
4 Opłata komunalna * 200zł/rok Rewaloryzowana co roku
5 Za godziny - płatne * 100zł/rok - każdy członek klubu zwrot części lub całej kwoty po odpracowaniu **
6 Hangar nr 3 150zł/m-c (w tym energia) Za zgodą i na warunkach ustalonych przez Zarząd Oddz.
7 Cumowanie dla gości 20zł/doba
pomost
w cenie sanitariaty
8 Postój jachtu komercyjnego 200zł/m-c
sezon na wodzie
200zł/m-c
zimowanie
9 Postój samochodu na placu 30zł/doba dla niezrzeszonych
10 Korzystanie ze slipu 30zł dla niezrzeszonych
11 Postój przyczep innych niż podłodziowe Wymaga zezwolenia i zawarcia umowy z Zarządem Oddziału
12 Postój przyczep podłodziowych obcych 20zł/doba (poza sezonem)
13 Pole namiotowe 30zł/doba + 5zł od osoby w cenie sanitariaty
14 Postój obcego jachtu na placu w sezonie 40zł/doba Wymaga uzgodnienia
15 Inne świadczenia po uzyskaniu zgody Zarządu Oddziału


Uwaga:

* Opłatę komunalną, armatorską oraz godziny opłacamy do czasu wodowania tj. do końca kwietnia. Po tym terminie zostanie naliczona dodatkowa kwota 10zł za każdy niezapłacony miesiac.

** Każda praca wykonywana przez Członków Klubów musi być uzgodniona z Zarządem Oddziału lub z Zarządem Klubu Żeglarskiego bądź Motorowodnego.

Ww. zmian dokonano mocą uchwały Zarządu Oddziału w dniu 10.XII.2018r.
Wykaz jest ważny od 01.01.2019r.

Szczegółowa interpretacja cennika należy do Zarządu Oddziału.

Wykaz opłat na rok 2018

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2017

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2016

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2014 / 2015

Cennik do pobrania:   format [PDF]