Wykaz opłat w Oddziale Żeglarsko - Motorowodnym PTTK "MORKA"


Wykaz opłat na rok 2017

Cennik do pobrania:   format [PDF]Lp. Tytuł płatności Stawka Uwagi
1 Składka PTTK 45zł
Normalna
25zł
Ulgowa
do 30 listopada
2 Wpisowe do Klubu Wg. uchwały Klubu
3 Opłata armatorska * 320zł/rok
łodzie do 5,5m długości
za każdy dodatkowy 1m - 50zł
do czasu wodowania
4 Opłata komunalna * 180zł/rok Rewaloryzowana co roku
5 Szafka * I-sza szafka 10zł/rok II-ga szafka 30zł/rok III-cia i kolejne 70zł/rok
6 Za godziny - płatne 150zł/rok - każdy członek klubu zwrot części lub całej kwoty po odpracowaniu **
7 Wiata metalowa 100zł (w tym energia)
Członek Oddziału
250zł (w tym energia)
niezrzeszeni
za miesiąc
8 Hangar z szafkami 150zł/m-c (w tym energia) Za zgodą i na warunkach ustalonych przez Zarząd Oddz.
9 Cumowanie dla gości 15zł/doba
pomost
w cenie sanitariaty
10 Postój jachtu komercyjnego 180zł/m-c
sezon na wodzie
180zł/m-c
zimowanie
11 Prysznic 10zł
12 Postój samochodu na placu 30zł/doba dla niezrzeszonych
13 Korzystanie ze slipu 50zł dla niezrzeszonych
14 Postój przyczep innych niż podłodziowe Wymaga zezwolenia i zawarcia umowy z Zarządem Oddziału
15 Postój przyczep podłodziowych obcych 20zł/doba (poza sezonem)
16 Pole namiotowe 20zł/doba + 5zł od osoby w cenie sanitariaty
17 Postój obcego jachtu na placu w sezonie 40zł/doba Wymaga uzgodnienia
18 Inne świadczenia po uzyskaniu zgody Zarządu Oddziału
19 Wyciągnięcie boi i y-bomu po sezonie 100zł


Uwaga:

* Opłatę komunalną, armatorską, za szafki oraz godziny opłacamy do czasu wodowania tj. do końca kwietnia. Po tym terminie zostanie naliczona dodatkowa kwota 10 zł za każdy niezapłacony miesiac.

** Każda praca wykonywana przez Członków Klubów musi być uzgodniona z Zarządem Oddziału lub z Zarządem Klubu Żeglarskiego bądź Motorowodnego.

Ww. zmian dokonano mocą uchwały Zarządu Oddziału w dniu 29.XI.2016r.
Wykaz jest ważny od 01.01.2017r.

Szczegółowa interpretacja cennika należy do Zarządu Oddziału.

Wykaz opłat na rok 2016

Cennik do pobrania:   format [PDF]

Wykaz opłat na rok 2014 / 2015

Cennik do pobrania:   format [PDF]